nghề nghiệp trong một câu


Câu trả lời 1:

Một câu trả lời vừa thất thường vừa thực tế: “An toàn và sức khỏe nghề nghiệp rất quan trọng để cải thiện việc bảo quản đầu, tay chân và các bộ phận cơ thể khác của người lao động”.

Câu dự định có thể giống như sau: “An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là quan trọng để cải thiện sức khỏe và sản xuất”.Câu trả lời 2:

“An toàn và vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe / sức khỏe (của nhân viên / người lao động).

Có những lựa chọn khác như: ”An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là quan trọng để cải thiện sức khỏe và tiết kiệm chi phí.


fariborzbaghai.org © 2021