อาชีวในประโยค


ตอบ 1:

การตอบสนองอย่างหนึ่งที่เป็นไปตามอำเภอใจและตามความเป็นจริง:“ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความสำคัญต่อการรักษาศีรษะแขนขาและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายของคนงานให้ดีขึ้น”

ประโยคที่ตั้งใจไว้อาจจะคล้ายกับ:“ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการผลิตที่ดีขึ้น”ตอบ 2:

“ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและความเป็นอยู่ / สุขภาพ / สุขภาพที่ดีขึ้น (ของพนักงาน / คนงาน)

มีทางเลือกอื่น ๆ เช่น: "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย


fariborzbaghai.org © 2021