profesioniste në një fjali


përgjigje 1:

Një përgjigje që është kapriçioze dhe reale: "Siguria dhe shëndeti në punë janë të rëndësishme për ruajtjen e përmirësuar të kokat, gjymtyrëve dhe pjesëve të tjera të trupit të punëtorëve".

Fjalia e synuar mund të jetë më shumë si: "Siguria dhe shëndeti në punë janë të rëndësishme për përmirësimin e mirëqenies dhe prodhimit".përgjigje 2:

“Siguria dhe shëndeti në punë janë të rëndësishme për përmirësimin e mjedisit të punës dhe mirëqenien / shëndetin / gjendjen mjekësore (të punonjësve / punëtorëve).

Ka mundësi të tjera si: ”Siguria dhe shëndeti në punë janë të rëndësishme për përmirësimin e mirëqenies dhe kursimin e kostos.


fariborzbaghai.org © 2021