zamestnanie vo vete


Odpoveď 1:

Jedna vrtošivá a realistická odpoveď: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité pre lepšie uchovanie hláv, končatín a iných častí tela pracovníkov.“

Zamýšľaná veta môže vyzerať skôr: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité pre zlepšenie pohody a výroby.“Odpoveď 2:

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité pre zlepšenie pracovného prostredia a pohodu / zdravie / zdravotný stav (zamestnancov / pracovníkov).

Existujú aj ďalšie možnosti, ako napríklad: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité pre zlepšenie pohody a úspory nákladov.


fariborzbaghai.org © 2021