szlifowanie farby ołowiowej bez maski


Odpowiedź 1:

Tak. Jeśli farba zawierająca ołów lub jakakolwiek wysuszona farba na ścianie lub innej powierzchni zostanie przeszlifowana, szlifowanie zamienia ją w pył, który może być łatwo wdychany do płuc człowieka, co jest jednym z najszybszych sposobów dostania się trucizny do organizmu. Ołów jest silnie toksyczny i nigdy nie należy próbować szlifować farby ołowiowej bez odpowiedniej odzieży ochronnej i maski chroniącej przed wdychaniem.Odpowiedź 2:

Powinieneś zawsze przeszlifować farbę z maską, aby uniknąć wdychania cząsteczek kurzu. Ołów w organizmie jest problemem kumulatywnym. Gdy już tam jest, pozostaje.


fariborzbaghai.org © 2021