zawodowy w zdaniu


Odpowiedź 1:

Jedna odpowiedź, która jest zarówno kapryśna, jak i realistyczna: „Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy są ważne dla lepszej ochrony głowy, kończyn i innych części ciała pracowników”.

Zamierzone zdanie może brzmieć bardziej: „Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne dla lepszego samopoczucia i lepszej produkcji”.Odpowiedź 2:

„Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne dla poprawy środowiska pracy i dobrego samopoczucia / zdrowia / stanu zdrowia (pracowników / pracowników).

Istnieją inne opcje, takie jak: „Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne dla poprawy samopoczucia i oszczędności kosztów.


fariborzbaghai.org © 2021