definitie van primaire zorgverlener


Antwoord 1:

Een optometrist is een specialist en per definitie is een eerstelijnszorgverlener (PCP) elke bevoegde arts die in staat is om klinische basiszorg aan een patiënt te verlenen, een PCP kan zijn. PCP is geen graad of titel; het is een aanduiding op basis van het niveau van klinische zorg dat de dienstverlener doorgaans geeft. Er zijn specialisten die zowel eerstelijnszorg als gespecialiseerde zorg verlenen, maar een huisarts zal geen gespecialiseerde zorg verlenen tenzij hij of zij de specialisatie in een van de vele klinische specialismen heeft gedaan. Geen enkele arts wordt huisarts genoemd, omdat in de VS niet-artsen die de juiste vergunning hebben om klinische zorg te verlenen en de bevoegdheid hebben om geneesmiddelen op recept te verstrekken, ook worden aangeduid als PCP.Antwoord 2:

Optometristen moeten, net als alle andere zorgverleners, de nadruk leggen op primaire of preventieve zorg. Om deze zorg te kunnen verlenen, moeten optometristen zich bewust zijn van de risicofactoren voor de belangrijkste doodsoorzaken. Als voorbeeld wordt het risicoprofiel voor een blanke man van 45 tot 49 jaar gegeven en besproken. Suggesties voor eerstelijnszorg en detectie van belangrijke risicofactoren door optometristen worden ook gepresenteerd.Antwoord 3:

Waar is dit gebeurd?


fariborzbaghai.org © 2021