Hoe ammoniakvergiftiging te behandelen

Ammoniak is een van nature voorkomende chemische stof die voorkomt in veel huishoudelijke reinigingsmiddelen en meststoffen. Het heeft ook een verscheidenheid aan industrieel gebruik. Gevaarlijke blootstellingen kunnen optreden als u werkt met reinigingsmiddelen op basis van ammoniak, landbouwmeststoffen of ammoniakgas dat in industriële omgevingen wordt gebruikt. Als u of iemand anders is blootgesteld aan ammoniak en vergiftigingsverschijnselen vertoont, minimaliseer dan het contact met het gif en bel de hulpdiensten. Een persoon met ernstige ammoniakvergiftiging heeft mogelijk ondersteunende zorg nodig in het ziekenhuis.

Onmiddellijke actie ondernemen

Onmiddellijke actie ondernemen
Zoek naar symptomen van ammoniakvergiftiging. Ammoniakvergiftiging kan optreden als iemand sterke ammoniakdampen inademt, morst of ammoniak op zijn huid of ogen sproeit of een product met ammoniak inslikt. Als u vermoedt dat u of iemand anders is blootgesteld aan gevaarlijke hoeveelheden ammoniak, zoek dan naar symptomen zoals: [1]
 • Hoesten, piepende ademhaling, pijn op de borst of ademhalingsmoeilijkheden.
 • Koorts, snelle of zwakke pols of bewustzijnsverlies.
 • Pijn en brandend gevoel in de ogen, lippen, mond of keel.
 • Brandwonden of blaren op de huid.
 • Scheuren in de ogen of tijdelijke blindheid.
 • Verwarring, duizeligheid, opwinding of moeilijk lopen.
Onmiddellijke actie ondernemen
Neem contact op met de hulpdiensten . Als u of iemand anders ammoniakdampen heeft ingeademd, met vloeibare ammoniak is bespat of vloeibare ammoniak heeft ingeslikt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten of zodra u dat veilig kunt doen. Wacht niet tot de symptomen zich ontwikkelen. Wees bereid om zoveel mogelijk informatie te geven over de details van de blootstelling aan ammoniak of vergiftiging. Hulpdiensten kunnen u vragen over: [2]
 • De leeftijd van de getroffen persoon, het geschatte gewicht en eventuele symptomen die hij ervaart.
 • De naam van het ammoniakbevattende product waaraan de persoon is blootgesteld, indien van toepassing.
 • Het tijdstip waarop de vergiftiging plaatsvond (of wanneer u de vergiftigde persoon ontdekte).
 • De hoeveelheid ammoniak waaraan u of de getroffen persoon is blootgesteld.
Onmiddellijke actie ondernemen
Ga direct in de frisse lucht als u of iemand anders ammoniakgas inademt. Als u of iemand anders ammoniakdampen inademt, verplaats uzelf of de getroffen persoon dan zo snel mogelijk van de bron. Ga naar een goed geventileerde ruimte, zoals buiten of een kamer met open deuren en ramen. [3]
 • Als u een gebied met grote hoeveelheden ammoniakgas moet betreden om een ​​ander te helpen, bedek dan uw neus met een natte doek en houd uw adem zoveel mogelijk in totdat u in de frisse lucht kunt komen.
 • Als iemand anders is blootgesteld aan ammoniakgas en u niet zeker weet of u het gebied veilig kunt betreden, bel dan de hulpdiensten en wacht op hulp.
Onmiddellijke actie ondernemen
Verwijder alle besmette kleding in geval van gemorste vloeistof. Als u vloeibare ammoniak op uw kleding heeft gemorst of met iemand anders bent wiens kleding besmet is, verwijder dan de aangetaste kleding zo snel mogelijk. Trek indien mogelijk handschoenen aan om te voorkomen dat er ammoniak op uw handen komt. Doe de kleding in een afgesloten plastic zak (zoals een vuilniszak) en bewaar deze op een veilige plaats totdat de hulpdiensten arriveren. [4]
 • Als de besmette kleding een artikel is dat meestal over het hoofd wordt getrokken (zoals een T-shirt of trui), knip het artikel dan af met een schaar als je kunt. Dit voorkomt dat de ammoniak in contact komt met het gezicht en de ogen.
 • Pak de tas niet meer aan met de besmette kleding erin dan nodig is. Plaats het ergens buiten het bereik van kinderen of huisdieren, zoals in een afgesloten kast of op een hoge plank. Laat het noodpersoneel weten waar het is.
Onmiddellijke actie ondernemen
Was alle vloeibare ammoniak op de huid of in de ogen weg. Als er ammoniak op uw huid of die van iemand anders is gemorst, was dan onmiddellijk het getroffen gebied met zachte handzeep en schoon water gedurende ten minste 15 minuten. Als er ammoniak in de ogen komt, spoelt u het / de aangedane oog / ogen ten minste 15 minuten onder koud of lauw water of totdat er hulp komt. [5]
 • Verwijder eventuele contactlenzen en gooi ze weg voordat u de ogen spoelt.
 • Als de getroffen persoon een bril droeg, was de bril dan grondig met water en zeep voordat hij de bril weer draagt.
Onmiddellijke actie ondernemen
Drink water of melk als u vloeibare ammoniak heeft ingeslikt. Als iemand anders ammoniak heeft ingeslikt, bied hem dan water of melk aan en moedig hem aan om het te drinken. [6]
 • Doe dit ALLEEN als u of de getroffen persoon geen symptomen heeft die het slikken bemoeilijken, zoals braken, convulsies, slaperigheid of bewustzijnsverlies.
Onmiddellijke actie ondernemen
Bel uw lokale antigifcentrum voor verdere instructies. Als u eenmaal de hulpdiensten hebt gebeld en het contact van de getroffen persoon met de ammoniak tot een minimum heeft beperkt, wilt u misschien contact opnemen met Poison Control of uw lokale hotline voor vergiftigingen voor meer informatie. [7] U kunt het nummer opvragen bij medisch personeel wanneer u contact opneemt met de hulpdiensten of het online opzoeken.
 • In de VS kunt u de nationale hotline voor vergifbestrijding bellen op 1-800-222-1222.
 • U kunt ook snelle informatie over ammoniak en andere huishoudelijke vergiften opzoeken op https://www.poisonhelp.org/help.

Medische behandeling krijgen

Medische behandeling krijgen
Ga naar het ziekenhuis om uitgecheckt te worden. Als iemand anders is vergiftigd, kunt u helpen door met hen naar het ziekenhuis te gaan en eventuele vragen van het medisch personeel te beantwoorden. Mogelijk moet u ook toestemming geven voor medische tests en procedures als de getroffen persoon dit zelf niet kan.
 • Als je vergiftigd bent, vraag dan iemand anders om met je mee te gaan als je kunt.
Medische behandeling krijgen
Toestemming voor alle noodzakelijke medische tests. Artsen en ander medisch personeel moeten mogelijk verschillende tests uitvoeren om de toestand van de getroffen persoon te bepalen en wat voor soort behandeling het beste is. Veel voorkomende diagnostische tests voor iemand die is vergiftigd door ammoniak zijn onder meer: [8]
 • Metingen van vitale functies zoals hartslag, temperatuur, ademhalingssnelheid en bloeddruk.
 • Bloed- en urinetests.
 • Röntgenfoto's op de borst om te controleren op schade aan de longen.
 • EKG (elektrocardiogram) om te controleren hoe goed het hart functioneert.
 • Bronchoscopie of endoscopie, waarbij een kleine camera door de keel en in de luchtpijp of slokdarm wordt ingebracht om te controleren op brandwonden in de keel, longen of maag.
Medische behandeling krijgen
Blijf indien nodig in het ziekenhuis voor ondersteunende zorg. Er is geen tegengif voor ammoniakvergiftiging, maar een persoon die is blootgesteld aan ammoniak heeft mogelijk verschillende ondersteunende medische behandelingen nodig om te herstellen. Als u of iemand anders door ammoniak is vergiftigd, praat dan met de arts of ander medisch personeel over de prognose en behandelingsmogelijkheden. Veel voorkomende behandelingen zijn onder meer: [9]
 • Ademhalingsondersteuning (zoals zuurstofslangen of ventilatoren) bij schade aan longen of luchtwegen. Sommige artsen geven mogelijk medicijnen zoals corticosteroïden of bronchusverwijders om de ademhalingssymptomen te verlichten. [10] X Onderzoeksbron
 • Medicijnen zoals antibiotica om infecties te voorkomen bij brandwonden door vloeibare ammoniak of steroïden om ontstekingen in door ammoniak beschadigde weefsels te verminderen.
 • IV-vloeistoffen om uitdroging te voorkomen. Sommige medicijnen (zoals bepaalde bronchusverwijders) kunnen ook via een infuus worden gegeven.
 • Zalven en verbanden om de verbrande huid te kalmeren en te beschermen.
Als iemand ammoniak heeft ingeslikt, mag u geen braken opwekken, tenzij u hiertoe opdracht heeft gekregen van een arts of een andere medische professional, aangezien dit chemische brandwonden in mond en keel kan veroorzaken.
Meng nooit op ammoniak gebaseerde reinigingsmiddelen met andere reinigingsmiddelen of huishoudelijke chemicaliën, vooral die met bleekmiddel. Ammoniak reageert met bleekmiddel en vormt een zeer giftig chloorgas. Als u wordt blootgesteld aan chloorgas, ga dan onmiddellijk naar de frisse lucht en bel de hulpdiensten .
Werk altijd met ammoniak in een goed geventileerde ruimte. Draag beschermende uitrusting zoals handschoenen en een veiligheidsbril als u met hoge concentraties vloeibare ammoniak werkt, zoals in sommige industriële reinigingsmiddelen.
Voor grote noodsituaties met ammoniakgas, zoals het kantelen of lekken van een tankwagen, kan het noodpersoneel u adviseren "op zijn plaats te schuilen". Blijf in deze situaties binnen of in uw voertuig en houd uw deuren en ramen gesloten en vergrendeld. Schakel alle airconditioners, ventilatieopeningen of ventilatoren uit. Blijf waar je bent totdat de noodcoördinatoren je vertellen dat het veilig is om te vertrekken. [11]
fariborzbaghai.org © 2021