Hoe weet u of iemand bipolair is?

Bipolaire stoornis, voorheen bekend als manische depressie, is een hersenaandoening die resulteert in veranderingen in stemming, activiteit, energie en dagelijkse functionaliteit. Hoewel bijna 6 miljoen Amerikaanse volwassenen een bipolaire stoornis hebben, wordt het, zoals veel psychische aandoeningen, vaak verkeerd begrepen. In de populaire cultuur kunnen mensen zeggen dat iemand 'bipolair' is als ze enige vorm van stemmingswisselingen vertonen, maar de diagnostische criteria voor een bipolaire stoornis zijn veel strenger. Er zijn eigenlijk verschillende soorten bipolaire stoornissen. [1] Hoewel elk type bipolaire stoornis ernstig is, zijn ze ook te behandelen, meestal door een combinatie van voorgeschreven medicatie en psychotherapie. [2] Als u denkt dat iemand die u kent een bipolaire stoornis heeft, lees dan verder om erachter te komen hoe u uw geliefde kunt ondersteunen.

Leren over een bipolaire stoornis

Leren over een bipolaire stoornis
Zoek naar ongebruikelijk intense 'gemoedstoestanden. 'Een stemmingsepisode vertegenwoordigt een significante, zelfs drastische verandering ten opzichte van de typische stemming van een persoon. In de populaire taal worden deze 'stemmingswisselingen' genoemd. Mensen die aan een bipolaire stoornis lijden, kunnen snel wisselen tussen gemoedsaanvallen of ze kunnen minder vaak tussen episodes wisselen. [3]
 • Er zijn twee basistypen van gemoedstoestand: extreem verhoogde of manische episodes en extreem depressieve of depressieve episodes. De persoon kan ook gemengde episodes ervaren, waarbij tegelijkertijd symptomen van manie en depressie optreden. [4] X Onderzoeksbron
 • Een persoon met een bipolaire stoornis kan tussen deze stemmingsafleveringen perioden van "normale" stemming ervaren. [5] X Onderzoeksbron
Leren over een bipolaire stoornis
Leer jezelf over de verschillende soorten bipolaire stoornis. Er zijn vier basistypen van een bipolaire stoornis die regelmatig worden gediagnosticeerd: bipolaire I, bipolaire II, bipolaire stoornis niet anders gespecificeerd en cyclothymie. Het type bipolaire stoornis bij wie een persoon wordt gediagnosticeerd, wordt bepaald door de ernst en duur ervan, evenals door hoe snel de stemmingsafleveringen aflopen. [6] Een opgeleide professional in de geestelijke gezondheidszorg moet een diagnose stellen van een bipolaire stoornis; je kunt het niet zelf doen en mag dat ook niet proberen.
 • Bipolaire I-stoornis omvat manische of gemengde episodes die minimaal zeven dagen duren. De persoon kan ook ernstige manische episodes hebben waardoor ze voldoende gevaar lopen om onmiddellijk medische hulp te vragen. Depressieve episodes komen ook voor en duren meestal ten minste twee weken. [7] X Onderzoeksbron
 • Bipolaire stoornis II omvat episodes van 'hypomanie', die zelden escaleert tot volledige manie, en duurzamere episodes van depressie. Hypomanie is een mildere manische toestand, waarin de persoon zich erg 'aan' voelt, extreem actief is en weinig tot geen slaap nodig lijkt te hebben; andere symptomen van manie, zoals racistische gedachten, snelle spraak en ideeënvluchten, kunnen ook aanwezig zijn, maar in tegenstelling tot die in manische toestanden verliezen mensen die hypomanie ervaren in het algemeen het contact met de realiteit of het vermogen om te functioneren niet. Onbehandeld kan dit type manische toestand zich ontwikkelen tot ernstige manie. [8] X Onderzoeksbron
 • Over het algemeen wordt aangenomen dat de depressieve episodes bij Bipolar II ernstiger en duurzamer zijn dan de depressieve episodes bij Bipolar I. Het is belangrijk op te merken dat een breed scala aan symptomen kan worden geassocieerd met zowel type I als II, en de ervaringen van elk individu lijders zijn anders, dus hoewel conventionele wijsheid zoveel dicteert, is dit vaak, maar niet altijd het geval.
 • Bipolaire stoornis niet anders gespecificeerd (BP-NOS) is een diagnose die wordt gesteld wanneer symptomen van een bipolaire stoornis aanwezig zijn, maar niet voldoen aan de rigide diagnostische criteria van de DSM-5 (de diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen). Deze symptomen zijn nog steeds niet typerend voor het 'normale' of baseline-bereik van de persoon.
 • Cyclothymische stoornis of cyclothymia is een milde vorm van bipolaire stoornis. Periodes van hypomanie worden afgewisseld met kortere, mildere episodes van depressie. Dit moet minimaal twee jaar aanhouden om aan diagnostische criteria te voldoen. [9] X Onderzoeksbron [10] X Onderzoeksbron
 • Een persoon met een bipolaire stoornis kan ook 'snel fietsen' ervaren, waarbij hij binnen een periode van 12 maanden vier of meer gemoedstoestanden ervaart. Snel fietsen blijkt iets meer vrouwen te treffen dan mannen, en het kan komen en gaan. [11] X Onderzoeksbron [12] X Onderzoeksbron
Leren over een bipolaire stoornis
Weet hoe je een manische episode kunt herkennen. Hoe een manische episode zich manifesteert, kan van persoon tot persoon verschillen. Het zal echter een dramatisch meer verhoogde of 'opgewekte' stemming vertegenwoordigen ten opzichte van de 'normale' of baseline emotionele toestand van de persoon. Enkele symptomen van manie zijn onder meer: [13] [14]
 • Gevoelens van extreme vreugde, geluk of opwinding. Iemand die een manische episode heeft, kan zich zo "zoemen" of blij voelen dat zelfs slecht nieuws zijn humeur niet kan schaden. Dit gevoel van extreem geluk blijft bestaan, zelfs zonder duidelijke oorzaken.
 • Overmoed, gevoelens van onkwetsbaarheid, waanvoorstellingen van grootsheid. Iemand met een manische episode kan een te opgeblazen ego of een hoger gevoel van eigenwaarde hebben dan typisch voor hen is. Ze denken misschien dat ze meer kunnen dan mogelijk is, alsof niets hen in de weg kan staan. Ze kunnen zich voorstellen dat ze speciale connecties hebben met belangrijke figuren of bovennatuurlijke verschijnselen.
 • Verhoogde, plotselinge prikkelbaarheid en woede. Iemand die een manische episode heeft, kan bij anderen knappen, zelfs zonder provocatie. Ze zijn waarschijnlijk meer 'gevoelig' of snel boos dan gebruikelijk is in hun 'typische' bui.
 • Hyperactiviteit. De persoon kan meerdere projecten tegelijk aannemen of meer dingen plannen om per dag te doen dan redelijkerwijs kan worden bereikt. Ze kunnen ervoor kiezen om activiteiten te doen, zelfs schijnbaar doelloze, in plaats van te slapen of te eten.
 • Toegenomen spraakzaamheid, verspreide spraak, racistische gedachten. Iemand met een manische episode zal vaak moeite hebben om zijn gedachten te verzamelen, ook al zijn ze buitengewoon spraakzaam. Ze kunnen heel snel van de ene gedachte of activiteit naar de andere springen.
 • Zich zenuwachtig of opgewonden voelen. De persoon kan zich geagiteerd of rusteloos voelen. Ze kunnen gemakkelijk worden afgeleid.
 • Plotselinge toename van risicovol gedrag. De persoon kan dingen doen die ongebruikelijk zijn voor zijn normale basislijn en een risico vormen, zoals onveilige seks, winkelen of gokken. Risicovolle fysieke activiteiten zoals snelheidsovertredingen of extreme sporten of atletische prestaties - vooral die waar de persoon niet voldoende op is voorbereid - kunnen ook voorkomen.
 • Verminderde slaapgewoonten. De persoon kan heel weinig slapen, maar beweert uitgerust te zijn. Ze kunnen slapeloosheid ervaren of gewoon het gevoel hebben dat ze niet hoeven te slapen.
Leren over een bipolaire stoornis
Weet hoe je een depressieve episode kunt herkennen. Als een manische episode een persoon met een bipolaire stoornis het gevoel geeft dat hij 'op de top van de wereld' is, is een depressieve episode het gevoel onderaan te worden verpletterd. De symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen, maar er zijn enkele veelvoorkomende symptomen waar u op moet letten: [15] [16]
 • Intense gevoelens van verdriet of wanhoop. Net als de gevoelens van geluk of opwinding in de manische episodes, lijken deze gevoelens mogelijk geen oorzaak te hebben. De persoon kan zich hopeloos of waardeloos voelen, zelfs als je probeert ze op te vrolijken.
 • Anhedonia. Dit is een mooie manier om te zeggen dat de persoon niet langer interesse of plezier toont in dingen die je vroeger graag deed. De zin in seks kan ook lager zijn.
 • Vermoeidheid. Het is normaal dat mensen die aan een zware depressie lijden de hele tijd moe zijn. Ze kunnen ook klagen over pijn of pijn.
 • Verstoord slaappatroon. Bij depressie worden iemands 'normale' slaapgewoonten op de een of andere manier verstoord. Sommige mensen slapen te veel, terwijl anderen misschien te weinig slapen. Hoe dan ook, hun slaapgewoonten verschillen duidelijk van wat voor hen "normaal" is.
 • Eetlust verandert. Mensen met een depressie kunnen gewichtsverlies of gewichtstoename ervaren. Ze kunnen te veel eten of niet genoeg eten. Dit is afhankelijk van de persoon en vertegenwoordigt een verandering ten opzichte van wat voor hen "normaal" is.
 • Moeite met concentreren. Depressie kan het moeilijk maken om te focussen of zelfs kleine beslissingen te nemen. Een persoon kan zich bijna verlamd voelen wanneer hij een depressieve episode ervaart.
 • Zelfmoordgedachten of -acties. Ga er niet vanuit dat uitingen van zelfmoordgedachten of -bedoelingen 'alleen voor aandacht' zijn. Zelfmoord is een zeer reëel risico voor mensen met een bipolaire stoornis. Bel onmiddellijk de alarmcentrale of de hulpdiensten als uw geliefde zelfmoordgedachten of intenties uitdrukt.
Leren over een bipolaire stoornis
Lees alles wat je kunt over de aandoening. Je hebt een uitstekende eerste stap gezet door dit artikel op te zoeken. Hoe meer u weet over een bipolaire stoornis, hoe beter u uw geliefde kunt ondersteunen. Hieronder staan ​​enkele bronnen die u kunt overwegen: [17] [18]
 • Het National Institute of Mental Health is een uitstekende plaats om te beginnen met informatie over bipolaire stoornissen, de symptomen en mogelijke oorzaken, behandelingsmogelijkheden en hoe met de ziekte te leven. [19] X Onderzoeksbron
 • De Depression and Bipolar Support Alliance biedt middelen voor individuen die lijden aan een bipolaire stoornis en hun geliefden. [20] X Onderzoeksbron
 • Marya Hornbacher's memoires Madness: A Bipolar Life vertelt over de levenslange strijd van de auteur met een bipolaire stoornis. Dr. Kay Redfield Jamison's memoires An Unquiet Mind vertelt over het leven van de auteur als wetenschapper die ook een bipolaire stoornis heeft. Hoewel de ervaring van elke persoon uniek voor hen is, kunnen deze boeken u helpen te begrijpen wat uw geliefde doormaakt.
 • Bipolaire stoornis: een gids voor patiënten en gezinnen, door Dr. Frank Mondimore, kan een goede bron zijn voor het zorgen voor uw geliefde (en uzelf).
 • De overlevingsgids voor bipolaire stoornissen, door Dr. David J.Miklowitz, is gericht op het helpen van mensen met een bipolaire stoornis en hun geliefden die de ziekte beheersen.
 • The Depression Workbook: A Guide for Living with Depression and Manic Depression, door Mary Ellen Copeland en Matthew McKay, is erop gericht om mensen met de diagnose bipolaire stoornis te helpen hun stemmingsstabiliteit te behouden met verschillende zelfhulpoefeningen.
Leren over een bipolaire stoornis
Verwerp enkele veelvoorkomende mythen over psychische aandoeningen. Een psychische aandoening wordt vaak gestigmatiseerd als iets 'verkeerds' met de persoon. Het kan worden gezien als iets waar ze gewoon 'uit kunnen springen' als ze 'hun best hebben gedaan' of 'positiever hebben gedacht'. [21] Feit is dat deze ideeën gewoon niet waar zijn. Bipolaire stoornis is het resultaat van complexe factoren die met elkaar in wisselwerking staan, waaronder genetica, hersenstructuur, chemische onevenwichtigheden in het lichaam en sociaal-culturele druk. [22] Een persoon met een bipolaire stoornis kan de stoornis niet zomaar 'stoppen'. Een bipolaire stoornis is echter ook te behandelen. [23]
 • Bedenk hoe u met iemand zou praten die een ander soort ziekte had, zoals kanker. Zou je die persoon willen vragen: 'Heb je ooit geprobeerd om gewoon geen kanker te hebben?' Iemand vertellen met een bipolaire stoornis om gewoon "harder te proberen" is even onjuist. [24] X Onderzoeksbron
 • Er is een algemene misvatting dat bipolair zeldzaam is. In feite lijden ongeveer 6 miljoen Amerikaanse volwassenen aan een of andere vorm van bipolaire stoornis. [25] X Onderzoeksbron Zelfs beroemde personen zoals Stephen Fry, Carrie Fisher en Jean-Claude Van Damme zijn open geweest over de diagnose van een bipolaire stoornis. [26] X Onderzoeksbron [27] X Onderzoeksbron
 • Een andere veel voorkomende mythe is dat manische of depressieve stemmingsafleveringen 'normaal' of zelfs een goede zaak zijn. Hoewel het waar is dat iedereen zijn goede en slechte dagen heeft, veroorzaakt een bipolaire stoornis stemmingswisselingen die veel extremer en schadelijker zijn dan de typische 'stemmingswisselingen' of 'vrije dagen'. Ze veroorzaken een aanzienlijke disfunctie in het dagelijkse leven van de persoon.
 • Een veelgemaakte fout is om schizofrenie te verwarren met een bipolaire stoornis. Ze zijn helemaal niet dezelfde ziekte, hoewel ze enkele symptomen (zoals depressie) gemeen hebben. Bipolaire stoornis wordt voornamelijk gekenmerkt door de verschuiving tussen intense stemmingsafleveringen. Schizofrenie veroorzaakt over het algemeen symptomen zoals hallucinaties, wanen en ongeorganiseerde spraak, die niet vaak voorkomen bij een bipolaire stoornis. Het is mogelijk dat iemand met een schizoaffectieve stoornis de symptomen van beide heeft. [28] X Onderzoeksbron
 • Veel mensen zijn van mening dat mensen met een bipolaire stoornis of depressie gevaarlijk zijn voor anderen. De nieuwsmedia zijn bijzonder slecht over het promoten van dit idee. Uit onderzoek blijkt in werkelijkheid dat mensen met een bipolaire stoornis geen gewelddadiger handelingen plegen dan mensen zonder de stoornis. Mensen met een bipolaire stoornis hebben echter meer kans om zelfmoord te overwegen of te proberen. [29] X Onderzoeksbron

Praten met je geliefde

Praten met je geliefde
Vermijd kwetsende taal. Sommige mensen zeggen gekscherend dat ze 'een beetje bipolair' of 'schizo' zijn wanneer ze zichzelf beschrijven, zelfs als bij hen geen psychische aandoening is vastgesteld. Dit type taal is niet alleen onnauwkeurig, maar bagatelliseert ook de ervaring van mensen met een bipolaire stoornis. Wees respectvol bij het bespreken van psychische aandoeningen. [30]
 • Het is belangrijk om te onthouden dat mensen meer zijn dan de som van hun ziekte. Gebruik geen totaliserende zinnen zoals 'Ik denk dat je bipolair bent'. Zeg in plaats daarvan iets als: "Ik denk dat u een bipolaire stoornis heeft." [31] X Onderzoeksbron
 • Als iemand 'als' hun ziekte verwijst, worden ze gereduceerd tot één element over hen. Dit bevordert het stigma dat maar al te vaak nog steeds gepaard gaat met een psychische aandoening, ook al meen je het niet zo.
 • De ander proberen te troosten door te zeggen 'ik ben ook een beetje bipolair' of 'ik weet hoe je je voelt' kan meer kwaad dan goed doen. Deze dingen kunnen de ander het gevoel geven dat u zijn ziekte niet serieus neemt.
Praten met je geliefde
Praat over je zorgen met je geliefde. Je maakt je misschien zorgen om met je geliefde te praten uit angst om hem van streek te maken. Het is eigenlijk heel nuttig en belangrijk om met je geliefde te praten over je zorgen. Praten over psychische aandoeningen bevordert het oneerlijke stigma eromheen en kan mensen met een stoornis ertoe aanzetten ten onrechte te geloven dat ze 'slecht' of 'waardeloos' zijn of zich zouden moeten schamen voor hun ziekte. Wees open en eerlijk wanneer je je geliefde benadert en toon medeleven. [32]
 • Stel de persoon gerust dat ze niet alleen zijn. Door een bipolaire stoornis kan een persoon zich erg geïsoleerd voelen. Vertel je geliefde dat je hier voor hem bent en hem op elke mogelijke manier wilt steunen.
 • Erken dat de ziekte van je geliefde echt is. Als u probeert de symptomen van uw geliefde te minimaliseren, zullen ze zich niet beter voelen. In plaats van te proberen de persoon te vertellen dat de ziekte 'geen probleem' is, erken je dat de aandoening ernstig maar behandelbaar is. Bijvoorbeeld: 'Ik weet dat je een echte ziekte hebt en dat je daardoor dingen voelt en doet die niet zijn zoals jij. We kunnen samen hulp vinden. '
 • Breng uw liefde en acceptatie over op de persoon. Vooral tijdens een depressieve episode kan de persoon geloven dat hij waardeloos of geruïneerd is. Ga deze negatieve overtuigingen tegen door je liefde en acceptatie van de persoon uit te drukken. Bijvoorbeeld: 'Ik hou van jou en jij bent belangrijk voor mij. Ik geef om je en daarom wil ik je helpen. '
Praten met je geliefde
Gebruik 'ik'-uitspraken om je gevoelens over te brengen. Als je met iemand anders praat, is het cruciaal dat je niet lijkt alsof je je geliefde aanvalt of veroordeelt. Mensen met een psychische aandoening kunnen het gevoel hebben dat de wereld tegen hen is. Het is belangrijk om te laten zien dat je aan de kant van je geliefde staat.
 • Zeg bijvoorbeeld dingen als 'Ik geef om je en maak me zorgen over sommige dingen die ik heb gezien'.
 • Er zijn enkele uitspraken die defensief overkomen. Deze moet je vermijden. Vermijd bijvoorbeeld dingen te zeggen als 'Ik probeer gewoon te helpen' of 'Je hoeft alleen maar naar me te luisteren'.
Praten met je geliefde
Vermijd bedreigingen en schuld. Mogelijk maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw geliefde en bent u bereid ervoor te zorgen dat zij 'op alle mogelijke manieren' hulp krijgen. U mag echter nooit overdrijvingen, bedreigingen, 'schuldgevoelens' of beschuldigingen gebruiken om de ander te overtuigen om hulp te zoeken. Deze moedigen de ander alleen maar aan om te geloven dat je iets 'mis' met hem / haar ziet. [33]
 • Vermijd uitspraken als 'Je maakt je zorgen' of 'Je gedrag is vreemd'. Deze klinken beschuldigend en kunnen de andere persoon afsluiten.
 • Uitspraken die proberen te spelen op het schuldgevoel van de ander, zijn ook niet nuttig. Probeer bijvoorbeeld niet je relatie te gebruiken als hefboom om de ander ertoe te brengen hulp te zoeken door iets te zeggen als: "Als je echt van me hield, zou je hulp krijgen" of "Denk na over wat je met onze familie doet. " Mensen met een bipolaire stoornis worstelen vaak met gevoelens van schaamte en waardeloosheid, en uitspraken als deze zullen dat alleen maar erger maken.
 • Vermijd bedreigingen. Je kunt de ander niet dwingen te doen wat je wilt. Dingen zeggen als 'Als je geen hulp krijgt, verlaat ik je' of 'Ik betaal niet meer voor je auto als je geen hulp krijgt', zal de ander alleen maar stress bezorgen, en de stress kan een ernstige gemoedstoestand.
Praten met je geliefde
Frame de discussie als een zorg over gezondheid. Sommige mensen zijn misschien terughoudend om te erkennen dat ze een probleem hebben. Wanneer een bipolaire persoon een manische episode doormaakt, voelen ze zich vaak zo 'high' dat het moeilijk is om toe te geven dat er een probleem is. Wanneer een persoon een depressieve episode ervaart, kan hij / zij het gevoel hebben dat ze een probleem heeft, maar geen hoop op behandeling zien. [34] U kunt uw zorgen als medische zorgen beschouwen, wat kan helpen.
 • U kunt bijvoorbeeld het idee herhalen dat een bipolaire stoornis een ziekte is, net als diabetes of kanker. Net zoals u de andere persoon zou aanmoedigen om een ​​behandeling voor kanker te zoeken, wilt u dat zij een behandeling voor deze aandoening zoekt.
 • Als de andere persoon nog steeds aarzelt om te erkennen dat er een probleem is, kun je overwegen om een ​​arts te bezoeken voor een symptoom dat je hebt opgemerkt, in plaats van voor een 'stoornis'. U kunt er bijvoorbeeld achter komen dat de suggestie van de andere persoon om een ​​arts te raadplegen voor slapeloosheid of vermoeidheid nuttig kan zijn om hen ertoe te brengen hulp te zoeken.
Praten met je geliefde
Moedig de ander aan om hun gevoelens en ervaringen met u te delen. Het is gemakkelijk voor een gesprek om uw bezorgdheid te uiten zodat u kunt prediken bij uw geliefde. Om dit te voorkomen, nodig je je geliefde uit om je te vertellen wat ze denken en voelen. Onthoud: hoewel u mogelijk wordt beïnvloed door de stoornis van deze persoon, gaat het niet om u. [35]
 • Als je bijvoorbeeld je zorgen met de persoon hebt gedeeld, zeg dan iets als: 'Wil je nu delen wat je denkt?' of "Wat denk je nu je gehoord hebt wat ik wilde zeggen?"
 • Ga er niet vanuit dat je weet hoe de ander zich voelt. Het kan gemakkelijk zijn om zoiets als 'ik weet hoe je je voelt' als geruststelling te zeggen, maar in werkelijkheid kan dit afwijzend klinken. Zeg in plaats daarvan iets dat de gevoelens van de ander erkent zonder ze als die van jezelf te claimen: 'Ik begrijp waarom je je daardoor verdrietig voelt.'
 • Als je geliefde zich verzet tegen het idee om te erkennen dat ze een probleem hebben, maak daar dan geen ruzie over. Je kunt je geliefde aanmoedigen om een ​​behandeling te zoeken, maar je kunt het niet laten gebeuren.
Praten met je geliefde
Wijs de gedachten en gevoelens van uw geliefde niet af als "niet echt" of niet het overwegen waard. Zelfs als een gevoel van waardeloosheid wordt veroorzaakt door een depressieve episode, voelt het heel reëel voor de persoon die het ervaart. Door de gevoelens van een persoon ronduit af te wijzen, worden ze aangemoedigd om er in de toekomst niet meer over te vertellen. Valideer in plaats daarvan de gevoelens van de persoon en daag tegelijkertijd negatieve ideeën uit.
 • Als je geliefde bijvoorbeeld het idee uitdrukt dat niemand van hem houdt en dat ze een "slecht" persoon zijn, dan zou je zoiets als dit kunnen zeggen: "Ik weet dat je je zo voelt, en het spijt me dat je ervaart die gevoelens. Ik wil dat je weet dat ik van je hou, en ik denk dat je een aardig, zorgzaam persoon bent. '
Praten met je geliefde
Moedig uw geliefde aan om een ​​screeningstest te doen. Manie en depressie zijn beide kenmerken van een bipolaire stoornis. De website van de Depression and Bipolar Support Alliance biedt gratis, vertrouwelijke online screeningstests voor manie en depressie. [36]
 • Het afleggen van een vertrouwelijke test in de privacy van het eigen huis kan voor de persoon een minder stressvolle manier zijn om de noodzaak van behandeling te begrijpen.
Praten met je geliefde
Benadruk de behoefte aan professionele hulp. Bipolaire stoornis is een zeer ernstige ziekte. Onbehandelde, zelfs milde vormen van de aandoening kunnen erger worden. Moedig uw geliefde aan om onmiddellijk een behandeling te zoeken. [37]
 • Een huisarts bezoeken is vaak de eerste stap. [38] X Onderzoeksbron Een arts kan bepalen of de persoon moet worden doorverwezen naar een psychiater of een andere professional in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Een professional in de geestelijke gezondheidszorg biedt meestal psychotherapie aan als onderdeel van een behandelplan. Er is een breed scala aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg die therapie aanbieden, waaronder psychiaters, psychologen, psychiatrische verpleegkundigen, gediplomeerde klinische maatschappelijk werkers en gediplomeerde professionele counselors. Vraag je arts of ziekenhuis om er een paar in jouw omgeving aan te bevelen. [39] X Betrouwbare bron Mayo Clinic Educatieve website van een van 's werelds toonaangevende ziekenhuizen Ga naar bron
 • Als wordt vastgesteld dat medicatie nodig is, kan uw geliefde een arts, een psychiater, een psycholoog met een vergunning om medicijnen voor te schrijven of een psychiatrisch verpleegkundige voorschrijven om recepten te ontvangen. LCSW's en LPC's kunnen therapie aanbieden, maar kunnen geen medicijnen voorschrijven [40] X Betrouwbare bron Mayo Clinic Educatieve website van een van 's werelds toonaangevende ziekenhuizen Ga naar bron

Je geliefde steunen

Je geliefde steunen
Begrijp dat een bipolaire stoornis een levenslange ziekte is. Een combinatie van medicatie en therapie kan uw dierbare enorm ten goede komen. Met de behandeling ervaren veel mensen met een bipolaire stoornis een aanzienlijke verbetering van hun functie en humeur. Er is echter geen 'remedie' voor een bipolaire stoornis en de symptomen kunnen gedurende het hele leven terugkeren. Blijf geduldig met je geliefde. [41]
Je geliefde steunen
Vraag hoe u kunt helpen. Vooral tijdens depressieve episodes kan de wereld overweldigend zijn voor een persoon met een bipolaire stoornis. Vraag de ander wat hem of haar kan helpen. Je kunt zelfs specifieke suggesties doen als je een idee hebt van wat het meest van invloed is op je geliefde. [42]
 • U kunt bijvoorbeeld iets zeggen als: 'Het lijkt alsof u de laatste tijd erg gestrest bent. Zou het nuttig zijn als ik op uw kinderen zou passen en u een avondje 'mij tijd' zou geven? '
 • Als de persoon een zware depressie heeft ervaren, zorg dan voor een aangename afleiding. Behandel de persoon niet als kwetsbaar en ongenaakbaar alleen omdat hij een ziekte heeft. Als je merkt dat je geliefde worstelt met depressieve symptomen (elders in dit artikel genoemd), maak er dan geen groot probleem van. Zeg gewoon iets als: 'Ik heb gemerkt dat u zich deze week somber voelt. Zou je met mij naar de film willen gaan? '
Je geliefde steunen
Houd de symptomen bij. Het bijhouden van de symptomen van uw geliefde kan op verschillende manieren helpen. Ten eerste kan het u en uw geliefde helpen waarschuwingssignalen van een gemoedstoestand te leren. Het kan nuttige informatie bieden voor een arts of professional in de geestelijke gezondheidszorg. Het kan u ook helpen potentiële triggers te leren voor manische of depressieve episodes. [43] [44]
 • Waarschuwingssignalen van manie zijn onder meer: ​​minder slapen, zich “high” of prikkelbaar voelen, verhoogde prikkelbaarheid, rusteloosheid en een toename van het activiteitenniveau van de persoon.
 • Waarschuwingssignalen van depressie zijn onder meer: ​​vermoeidheid, verstoord slaappatroon (min of meer slapen), concentratieproblemen of concentratie, gebrek aan interesse in dingen die de persoon gewoonlijk leuk vindt, sociale terugtrekking en veranderingen in eetlust.
 • De Depression and Bipolar Support Alliance heeft een persoonlijke kalender voor het volgen van symptomen. Het kan nuttig zijn voor jou en je geliefde. [45] X Onderzoeksbron
 • Veel voorkomende triggers voor gemoedstoestanden zijn onder meer stress, middelenmisbruik en slaapgebrek. [46] X Betrouwbare bron HelpGuide Toonaangevende non-profitorganisatie die zich inzet voor het promoten van psychische problemen Ga naar bron
Je geliefde steunen
Vraag of uw geliefde zijn medicijnen heeft ingenomen. Sommige mensen kunnen baat hebben bij een zachte herinnering, vooral als ze een manische episode doormaken waarin ze onrustig of vergeetachtig kunnen worden. De persoon kan ook geloven dat ze zich beter voelen en dus stoppen met het gebruik van de medicatie. Help je geliefde op het goede spoor te blijven, maar klink niet beschuldigend. [47] [48]
 • Bijvoorbeeld een zachte opmerking als 'Heb je vandaag je medicatie ingenomen?' is goed.
 • Als je geliefde zegt dat ze zich beter voelen, vind je het misschien nuttig om ze te herinneren aan de voordelen van medicatie: 'Ik ben blij te horen dat je je beter voelt. Ik denk dat een deel daarvan is dat je medicatie werkt. Het is geen goed idee om ermee te stoppen als het voor jou werkt, toch? '
 • Het kan enkele weken duren voordat medicijnen beginnen te werken, dus heb geduld als de symptomen van je geliefde niet lijken te verbeteren. [49] X Onderzoeksbron
Je geliefde steunen
Moedig de ander aan om gezond te blijven. Naast het regelmatig nemen van voorgeschreven medicatie en het bezoeken van een therapeut, kan lichamelijk gezond blijven de symptomen van een bipolaire stoornis helpen verminderen. [50] Mensen met een bipolaire stoornis lopen een hoger risico op obesitas. [51] Moedig uw geliefde aan om goed te eten, regelmatige, matige lichaamsbeweging te krijgen en een goed slaapschema te houden.
 • Mensen met een bipolaire stoornis rapporteren vaak ongezonde eetgewoonten, waaronder het niet eten van regelmatige maaltijden of het eten van ongezond voedsel, mogelijk omdat ze een laag inkomen hebben na het begin van de ziekte. [52] X Onderzoeksbron Moedig uw geliefde aan om een ​​uitgebalanceerd dieet te volgen van vers fruit en groenten, complexe koolhydraten zoals bonen en volle granen, en mager vlees en vis. [53] X Onderzoeksbron Het consumeren van omega-3-vetzuren kan helpen beschermen tegen bipolaire symptomen. Sommige studies suggereren dat omega-3 vetzuren, vooral die in koudwatervissen, depressie helpen verminderen. Vis zoals zalm en tonijn en vegetarisch voedsel zoals walnoten en lijnzaad zijn goede bronnen van omega-3 vetzuren. [54] X Onderzoeksbron Moedig uw geliefde aan om te veel cafeïne te vermijden. Cafeïne kan ongewenste symptomen veroorzaken bij mensen met een bipolaire stoornis. [55] X Onderzoeksbron
 • Moedig je geliefde aan om alcohol te vermijden. Mensen met een bipolaire stoornis hebben vijf keer meer kans om alcohol en andere middelen te misbruiken dan mensen zonder een stoornis. Alcohol is een depressivum en kan een depressieve episode veroorzaken. Het kan ook de effecten van sommige voorgeschreven medicijnen verstoren. [56] X Onderzoeksbron
 • Regelmatige matige lichaamsbeweging, vooral aërobe oefening, kan de stemming en het algehele functioneren van mensen met een bipolaire stoornis helpen verbeteren. [57] X Onderzoeksbron [58] X Onderzoeksbron [59] X Onderzoeksbron Het is belangrijk om uw geliefde aan te moedigen regelmatig te bewegen; mensen met een bipolaire stoornis melden vaak slechte bewegingsgewoonten. [60] X Onderzoeksbron
Je geliefde steunen
Zorg ook voor jezelf. Vrienden en families van mensen met een bipolaire stoornis moeten ervoor zorgen dat ze ook voor zichzelf zorgen. Je kunt je geliefde niet steunen als je uitgeput of gestrest bent.
 • Studies hebben zelfs aangetoond dat als een geliefde gestrest is, de persoon met een bipolaire stoornis meer moeite heeft om zich aan het behandelplan te houden. Voor jezelf zorgen helpt ook direct je geliefde. [61] X Onderzoeksbron
 • Een steungroep kan u helpen te leren omgaan met de ziekte van uw geliefde. De Depression and Bipolar Support Alliance biedt een online ondersteuningsgroep [62] X Onderzoeksbron en lokale peer-ondersteuningsgroepen. [63] X Onderzoeksbron De National Alliance on Mental Illness heeft ook een verscheidenheid aan programma's. [64] X Betrouwbare bron National Alliance on Mental Illness Grassroots organisatie gericht op de geestelijke gezondheid die middelen, ondersteuning en onderwijs biedt aan mensen met een psychische aandoening Ga naar bron
 • Zorg ervoor dat u voldoende slaapt, goed eet en regelmatig beweegt. Het houden van deze gezonde gewoonten kan je geliefden ook aanmoedigen om ook gezond te blijven. [65] X Onderzoeksbron
 • Onderneem acties om uw stress te verminderen. Ken uw grenzen en vraag anderen om hulp wanneer u die nodig heeft. Misschien merk je dat activiteiten zoals meditatie of yoga nuttig zijn om gevoelens van angst te verminderen.
Je geliefde steunen
Kijk uit voor zelfmoordgedachten of -acties. Zelfmoord is een zeer reëel risico voor mensen met een bipolaire stoornis. Mensen met een bipolaire stoornis zullen vaker zelfmoord overwegen of proberen dan mensen met een zware depressie. Als je geliefde verwijst naar zelfmoord, zelfs terloops, zoek dan onmiddellijk hulp. Beloof niet dat je deze gedachten of handelingen geheim houdt. [66] [67]
 • Als de persoon direct gevaar loopt, bel dan de alarmcentrale of de hulpdiensten. [68] X Onderzoeksbron
 • Stel voor dat je geliefde een zelfmoordhotline belt, zoals de National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255). [69] X Betrouwbare bron Nationale zelfmoordpreventie-levenslijn Zelfmoordpreventie-netwerk met een gratis 24/7 hotline voor iedereen die zelfmoordgedachten of emotionele nood ervaart Ga naar bron
 • Stel uw geliefde gerust dat u van hem / haar houdt en dat u gelooft dat hun leven betekenis heeft, ook al lijkt het op dit moment misschien niet zo voor de persoon.
 • Vertel je geliefde niet dat hij zich niet op een bepaalde manier voelt. De gevoelens zijn echt en ze kunnen ze niet veranderen. Richt u in plaats daarvan op acties die de persoon kan controleren. Bijvoorbeeld: 'Ik kan zien dat dit moeilijk voor je is, en ik ben blij dat je er met mij over praat. Blijf praten. Ik ben hier voor jou."
Ik denk dat ik bipolair ben, maar mijn moeder denkt dat ik net de puberteit begin. Wat kan ik doen?
Praat er eerlijk over met haar en vraag haar om het serieus aan te pakken. Als u daadwerkelijk lijdt aan een bipolaire stoornis, zal dit u veel problemen bezorgen, dus u kunt het het beste nu proberen te voorkomen. Als er niets anders is, ontdek je misschien gewoon dat je moeder gelijk heeft, wat niet bepaald een slechte zaak is.
Als iemand het niet wil horen, hoe vertel ik ze dan dat ze bipolair zijn?
Nee. Blijf bij observaties en 'ik'-uitspraken, zoals' ik heb je de laatste tijd zo gestrest gezien, en het baart me zorgen '. Concentreer u op zichtbare symptomen en uw zorgen en praat met hen over naar de dokter gaan. Ze zullen veel eerder geloven dat het van een arts komt en dan kunnen ze behandeld worden.
Moet ik echt proberen een vriend te zijn van een bipolaire / manisch depressieve persoon?
Ja, ze hebben de steun nodig. Het is misschien moeilijk, maar het maakt verschil wanneer ze weten dat je er voor ze bent. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk niet veel mensen voor hen of ze zouden zich niet vaak zo slecht voelen - de persoon zijn die bewijst dat iemand hen bijstaat. Trouwens, ze zijn geen gekheid, dus gooi het label weg en zie de echte persoon eronder.
Mijn huidige partner vertelt me ​​dat hij merkt dat ik soms extreme stemmingswisselingen doormaak. Is het mogelijk dat ik bipolair ben?
Het is misschien mogelijk. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts over beoordeling.
Kunnen bipolaire mensen jarenlang geen symptomen vertonen?
Net als bij sommige andere ziekten kan dit gebeuren. Sommigen kiezen ook met enig succes voor alternatieve behandelmethoden.
Ik maak periodes door waarin ik mezelf een dag lang isoleer en het gevoel heb dat het leven niet de moeite waard is om te leven. Heb ik een bipolaire stoornis?
Niemand behalve een klinische professional kan u diagnosticeren met een bipolaire stoornis, maar uw symptomen klinken meer als depressie. Bipolaire stoornis omvat meestal stemmingen die over weken of zelfs maanden fietsen in plaats van uren of dagen.
Hoe ga ik om met bipolair iemand?
Ik weet niet precies wat je bedoelt met 'deal', maar als je een geliefde hebt met een bipolaire stoornis, moet je ze echt proberen te steunen, en als ze niet zeker weten of ze het hebben, moedig ze dan aan om naar een arts te gaan. Depressieve episodes en manische episodes kunnen beide erg gevaarlijk zijn voor een persoon, en ze zullen professionele hulp en waarschijnlijk medicatie nodig hebben om de zaken onder controle te houden.
Zal bipolair zijn iemand ervan weerhouden een baan op te houden, en kan de persoon alleen wonen?
Bipolair zijn hoeft niet schadelijk te zijn voor een normaal leven. Ik heb een fulltime baan en woon ook alleen. Ik werk echter wel voor familie en laat ze dichtbij wonen. Steun van vrienden en familie is daarbij essentieel.
Wat moet ik doen als mijn partner me vertelt dat hij weet dat hij problemen heeft, maar weigert hulp te krijgen?
Het is onmogelijk om iemand iets te laten doen wat ze niet willen doen zonder geweld, dus je kunt overwegen om het onderwerp te vermijden, vooral als hij de gewoonte heeft om gemakkelijk te breken. Natuurlijk, als de problemen zo erg zijn dat je partner als een gevaar voor zichzelf of anderen kan worden beschouwd, kan hij onvrijwillig worden toegewijd aan een psychiatrische instelling. In dit geval komen politie en paramedici naar waar hij ook is en brengen hem naar een ziekenhuis of instelling. Anders kunt u contact opnemen met een professional en tips vragen.
Hoe vertel ik mijn ouders dat ik misschien bipolair ben?
Als u denkt dat u aan een bipolaire stoornis lijdt, is het belangrijk om niet bang te zijn om naar een arts te gaan, omdat u zich niet goed voelt. Vertel het ze gewoon en wees niet bang.
Ik krijg soms stemmingswisselingen en ik denk dat ik bipolair ben. Mijn oma heeft een depressie. Betekent dat dat ik bipolair ben?
Wat zijn de tekenen van bipolair zijn? Kunnen angst en depressiviteit tekenen zijn?
Bipolaire stoornis is, net als andere psychische aandoeningen, niemands schuld. Niet je geliefde. Niet van jou. Wees aardig en medelevend met je geliefde en jezelf.
Maak niet alles over de ziekte. Het kan gemakkelijk zijn om uw geliefde te behandelen met kinderhandschoenen of alles te maken over de ziekte van uw geliefde. Onthoud dat je geliefde meer is dan alleen deze ziekte. Ze hebben ook hobby's, passies en gevoelens. Veel plezier en moedig je geliefde aan om het leven te leiden.
Opgeleide counselors zijn 24/7 beschikbaar door 741-741 te sms'en.
Mensen met bipolair hebben een hoog risico op zelfmoord. Als een vriend of familielid met deze aandoening leeft en begint te praten over zelfmoord, neem ze dan serieus en zorg ervoor dat ze meteen psychiatrische aandacht krijgen.
Als het lukt, probeer dan in een crisis een zorgverlener of een zelfmoordhotline te bellen voordat u de politie erbij betrekt. Er zijn gevallen geweest waarin politie-interventie bij mensen met een mentale crisis heeft geleid tot traumatisering of overlijden. Betrek waar mogelijk iemand waarvan u zeker bent dat hij over de expertise en training beschikt om specifiek om te gaan met geestelijke gezondheid of psychiatrische crises. [70] [71]
fariborzbaghai.org © 2021