Diagnose en behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) verstoort het vermogen van iemand om emoties te reguleren. Vanwege deze emotionele instabiliteit ervaart het individu extreme en plotselinge stemmingswisselingen, impulsief gedrag, een slecht zelfbeeld en intense interpersoonlijke relaties. Mensen met BPS hebben plotselinge woede-uitbarstingen die onvoorspelbaar zijn en soms tot zelfverwonding kunnen leiden. Ze zijn extreem gevoelig voor afwijzing en zijn bang om in de steek gelaten te worden of alleen gelaten te worden. Als u bang bent dat u, een geliefde of iemand die u kent deze aandoening heeft, lees dan verder om te weten wat de criteria zijn om de diagnose BPS te stellen.
Bepaal of het individu vijf of meer van de volgende symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft:
 • verwoede pogingen om echte of ingebeelde verlating te voorkomen
 • patroon van onstabiele en intense interpersoonlijke relaties
 • identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld
 • impulsiviteit op ten minste twee gebieden die mogelijk zelfbeschadigend zijn (bijv. uitgaven, seks, middelenmisbruik, roekeloos autorijden, eetbuien, snijden)
 • herhaaldelijk suïcidaal gedrag, gebaren of bedreigingen, of zelfverminkend gedrag
 • affectieve instabiliteit als gevolg van een uitgesproken stemmingsreactiviteit (extreme stemmingswisselingen die gewoonlijk enkele uren en slechts zelden meer dan een paar dagen aanhouden)
 • chronische gevoelens van leegte
 • ongepast, intense woede of moeite om woede te beheersen
 • voorbijgaande, stressgerelateerde paranoïde ideevorming of ernstige dissociatieve symptomen (dit betekent dat u zich 'erbuiten' voelt, of niet meer kunt onthouden wat u zei of deed. Dit gebeurt meestal in tijden van ernstige stress.)
Weet dat als er vijf of meer symptomen zijn vastgesteld, er een behandeling is. Er is hoop. Hoewel BPD moeilijk te behandelen is, kan langdurige behandeling tot een aanzienlijke verbetering leiden en de kwaliteit van uw leven enorm verbeteren.
Zie een of meer van deze mensen. Professionele begeleiding kan worden verleend door:
 • Psychiater.
 • Psycholoog.
 • Erkende geestelijke gezondheidsadviseur die een speciale opleiding heeft gevolgd in de behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis.
 • Maatschappelijk werker die een speciale opleiding heeft gevolgd in de behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis. [1] X Onderzoeksbron
Ken de verschillende soorten counseling die vaak worden gebruikt om de aandoening te behandelen.
 • COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT), dat zich richt op het veranderen van bepaalde gedachten en gedragspatronen om de symptomen van een aandoening onder controle te houden.
 • DIALECTISCHE GEDRAGSTHERAPIE, die destructief gedrag helpt verminderen door gezonde manieren te leren om zich aan te passen aan en om te gaan met uitdagingen en gevoelens van frustratie of gebrek aan macht.
 • PSYCHODYNAMISCHE THERAPIE, die zich richt op het ontdekken of begrijpen van uw verleden om inzicht te krijgen in uw acties en huidig ​​gedrag. Bij deze techniek wordt ervan uitgegaan dat gedragsproblemen worden veroorzaakt door interne conflicten waarvan je je niet bewust bewust bent.
 • GEZINSTHERAPIE, die kan helpen om uw gezin te informeren over uw toestand en om u en degenen die om u geven en die door uw aandoening worden beïnvloed, te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor een ouder met een borderline persoonlijkheidsstoornis om voor zijn of haar eigen kind te zorgen.
 • ONDERSTEUNINGSGROEPEN, waar jij en de mensen om wie je geeft anderen kunnen ontmoeten met vergelijkbare uitdagingen. [2] X Onderzoeksbron
Overweeg medicamenteuze therapie samen met professionele counseling. Het kan worden voorgeschreven door uw:
 • Psychiater (die ook psychische aandoeningen kan diagnosticeren).
 • Internist.
 • Huisartsgeneeskundige.
 • Huisarts.
 • Doktersassistent.
 • Verpleegster. [3] X Onderzoeksbron
Wat moet ik doen als niemand me gelooft als ik zeg dat ik denk dat ik een borderline-stoornis heb?
Er zijn heel veel psychiaters en therapeuten die pro bono werk doen, wat eigenlijk een gratis sessie is. Het zou goed zijn om te proberen er een uit te zoeken als je niet het geld hebt om een ​​diagnosesessie te betalen. Behalve dat, blijf jezelf herhalen. Het kostte mijn moeder drie jaar om me te geloven toen ik zei dat ik een klinische depressie had.
Als ik stemmingswisselingen heb, impulsiviteit, graag alleen ben en manipulatief ben, kan ik dan een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben?
Ja, het is mogelijk, maar u moet het zeker weten door een arts.
Is 12 te vroeg om de diagnose BPS te krijgen?
Nee dat is het niet. Hoewel Borderline-persoonlijkheidsstoornis meestal wordt aangetroffen bij jongvolwassenen, is het nog steeds mogelijk dat de diagnose bij een 12-jarige wordt gesteld. Zoek hulp bij een psycholoog.
Kan iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis ook dysthymie hebben?
Ja. Een borderline persoonlijkheidsstoornis kan gelijktijdig optreden met dysthymie. Het is heel gebruikelijk dat mensen met BPS ook verschillende vormen van depressie hebben.
Worden mensen met BPS ooit significant beter?
Ja, mits ze de juiste behandeling krijgen. Er is geen remedie bekend, maar in de meeste gevallen worden patiënten tot op zekere hoogte beter. Het hangt af van de ernst van de zaak en hun toewijding aan behandeling.
Is 16 te vroeg om de diagnose BPS te krijgen?
Nee. Zoek de hulp van een psycholoog.
Ik heb al een tijdje last van deze symptomen en ik weet niet zeker hoe ik hulp kan krijgen. Met wie moet ik praten?
Praat erover met je ouders; het maakt niet uit hoe oud je bent, de steun van een ouder of een andere naaste familie of geliefde kan je helpen. Praat ook met uw arts. Vertel hen dat u vermoedt dat u een borderline-stoornis heeft en vraag om een ​​verwijzing naar een gekwalificeerde professional in de geestelijke gezondheidszorg.
Gevoeligheid voor kritiek of afwijzing.
Stemmingswisselingen die slechts een paar uur duren.
Grote moeite om mensen en zichzelf te vertrouwen.
Velen hebben een achtergrond van fysiek, seksueel of emotioneel misbruik van kinderen of fysieke / emotionele verwaarlozing.
Splitsen: het zelf en anderen worden gezien als 'allemaal goed' of 'allemaal slecht'.
Afwisselend afstands- en vasthoudgedrag ("Ik haat je, verlaat me niet").
Grote behoefte aan genegenheid en geruststelling.
Wanneer een persoon vertrekt (zelfs tijdelijk), kan het een probleem zijn om gevoelens van liefde die tussen henzelf en de ander aanwezig waren, opnieuw te creëren of te onthouden.
Sommige mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben mogelijk een ongewoon hoge mate van interpersoonlijke gevoeligheid, inzicht en empathie.
Hun leven kan een chaotisch landschap zijn van banenverlies, onderbroken onderwijsactiviteiten, verbroken engagementen, ziekenhuisopnames.
Mensen met een borderline-stoornis zijn vaak intelligent, grappig, grappig, het leven van het feest.
Sommige mensen met een borderline-persoonlijkheid hebben eetstoornissen.
Hier zijn enkele extra diagnostische tips ...
Houd er rekening mee dat de meeste professionals geen diagnose stellen aan mensen onder de 18 jaar met BPS.
De woede die een persoon met BPS ervaart, wordt vaak zelfgestuurd. Deze woede kan tot zelfverwonding leiden. Ze kunnen hun woede naar binnen keren, het gevoel internaliseren en ernaar handelen tegen hun eigen lichaam. Of ze kunnen asociaal gedrag vertonen, zoals vechten en roekeloos rijden wanneer hun woede tot woede escaleert.
Er zijn een paar belangrijke redenen waarom u zo snel mogelijk professionele hulp moet zoeken, als u denkt dat u of een geliefde een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft. Wacht niet alleen af! Dan is het misschien te laat.
Gelijktijdig optredende aandoeningen komen vaak voor bij BPS (dwz depressie, bipolair, angst, PTSS, eetstoornissen en middelenmisbruik).
Stel het niet uit; krijg hulp!
Uiteindelijk zullen sommige borderline-patiënten hun woede zodanig internaliseren dat ze zelfmoord kunnen plegen.
Het is kenmerkend voor mensen met BPS om impulsief te handelen. De impuls tot woede kan zelden escaleren tot gewelddadig gedrag.
Voltooide zelfmoorden komen voor bij 8% -10% bij mensen met BPS.
Intense emoties, impulsiviteit en instabiliteit van interpersoonlijke relaties kunnen levenslange strijd zijn. De meesten krijgen echter meer kracht en stabiliteit tijdens hun jaren '30 en '40 en na 10 jaar voldeed ongeveer 50% niet meer volledig aan de criteria voor BPS.
fariborzbaghai.org © 2021