Hoe kunt u een ouderdomspensioen aanvragen?

Als u een Canadees bent die 65 wordt, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor het pensioen van Service Canada's Old Age Security (OAS). Doorgaans wordt u automatisch ingeschreven wanneer u 65 wordt. Als u echter niet automatisch kunt worden ingeschreven, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Ook als u automatisch bent ingeschreven, kunt u uw pensioen toch uitstellen als u het geld niet direct nodig heeft en uw maandelijkse uitkering wilt maximaliseren. [1]

Automatische inschrijving bevestigen

Automatische inschrijving bevestigen
Wacht op uw kennisgevingsbrief. De maand nadat u 64 bent geworden, ontvangt u een brief van Service Canada als u bent geselecteerd voor automatische inschrijving. Deze brief bevat informatie over uw uitkeringen en de datum waarop u pensioenuitkering gaat ontvangen. [2]
 • Bewaar deze brief voor uw administratie, zelfs nadat u een uitkering ontvangt. Misschien wilt u er ook een fotokopie van maken.
Automatische inschrijving bevestigen
Bevestig dat de informatie in uw brief juist is. De brief bevat informatie over u, zoals uw naam, adres en andere contactgegevens. Als een van die informatie onjuist is, moet u deze up-to-date houden. [3]
 • Markeer de informatie die u moet wijzigen en houd de juiste informatie bij de hand.
Automatische inschrijving bevestigen
Beheer uw inschrijving via uw Service Canada online-account. Als u een gratis online account heeft bij Service Canada, kunt u daarheen gaan om wijzigingen of updates aan te brengen in de informatie op uw kennisgevingsbrief. Als u geen account heeft, kunt u zich hiervoor registreren en deze gebruiken om uw voordelen te beheren. [4]
 • Om een ​​Service Canada-account aan te maken, hebt u uw sofinummer, geboortedatum en toegangscode nodig. Op uw kennisgevingsbrief staat mogelijk een toegangscode. Als dit niet het geval is, ga dan naar https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account/request-pac.html en volg de instructies. Uw toegangscode wordt naar u gemaild.
 • Ga naar https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html om u aan te melden bij uw bestaande account of om u te registreren voor een nieuw account.
Automatische inschrijving bevestigen
Onderteken en stuur de automatische inschrijvingsbrief terug als u geen toegang tot internet heeft. Als u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of informatie over uw pensioen moet aanbrengen, kunt u die wijzigingen ook op de brief zelf aanbrengen. Onderteken en dateer de brief om te bevestigen dat u de wijzigingen heeft aangebracht. [5]
 • Stuur de inschrijvingsbrief terug naar uw dichtstbijzijnde Service Canada-kantoor. De locaties en adressen worden vermeld op https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/ReturningtheForm/isp.html.
 • Mail de brief ruim voor de datum waarop uw voordelen zijn gepland, vooral als u die startdatum probeert te wijzigen.

Een schriftelijke aanvraag invullen

Een schriftelijke aanvraag invullen
Download een aanvraagformulier als je niet automatisch was ingeschreven. Als u niet in aanmerking kwam voor automatische inschrijving, moet u uw pensioen schriftelijk aanvragen. De maand voor je 65e verjaardag ontvang je nog wel bericht. Het geeft u echter instructies om schriftelijk te solliciteren. Het formulier, Aanvraag voor de OAS en de GIS (ISP-3550), kan worden gedownload op https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.html?Form=ISP3550 . [6]
 • U kunt er ook een ophalen bij uw dichtstbijzijnde Service Canada-kantoor. Ga naar https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/ReturningtheForm/isp.html om het adres te vinden voor het Service Canada-kantoor in uw provincie of gebied.
Een schriftelijke aanvraag invullen
Lees de referentiegids zorgvuldig. De referentiegids die bij het aanvraagformulier wordt geleverd, bevat gedetailleerde instructies voor het invullen van de aanvraag. Zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u begint met het invullen van het formulier. [7]
 • De referentiegids geeft ook de definitie van enkele termen die u in uw aanvraag ziet en die een bepaalde juridische betekenis hebben. Het antwoord op een aantal van deze vragen kan van invloed zijn op uw deelname aan het OAS-pensioen.
Een schriftelijke aanvraag invullen
Vul uw aanvraagformulier in. Om een ​​OAS-pensioen aan te vragen, moet u persoonlijke informatie en een verblijfsgeschiedenis verstrekken voor tijden dat u in Canada woonde. U heeft ook de mogelijkheid om op hetzelfde formulier het Gegarandeerd Inkomenssupplement (GIS) aan te vragen. [8]
 • Als u hulp nodig heeft bij het invullen van uw formulieren, bel dan 1-800-277-9914 of TTY 1-800-255-4786. Buiten Canada of de Verenigde Staten belt u 1-613-957-1954. Service Canada accepteert wel collect calls.
Een schriftelijke aanvraag invullen
Verzamel alle benodigde ondersteunende documenten. Mogelijk moet u officiële documenten overleggen om bepaalde antwoorden op vragen over de aanvraag te verifiëren. De aanvraag vermeldt of er documentatie nodig is als bewijs. Stuur alleen gewaarmerkte kopieën van officiële documenten. [9]
 • Als u bijvoorbeeld onlangs getrouwd of gescheiden bent geweest, moet u Service Canada mogelijk een gewaarmerkt afschrift van uw huwelijksakte of scheidingsbesluit sturen. U kunt gewaarmerkte kopieën verkrijgen bij de griffie.
 • Als gecertificeerde kopieën niet direct beschikbaar zijn, vraag dan een notaris of griffier om een ​​fotokopie te maken met een verklaring dat de fotokopie een echte kopie van het origineel is.
Een schriftelijke aanvraag invullen
Mail uw formulier en ondersteunende documenten naar het dichtstbijzijnde Service Canada-kantoor. Lees uw aanvraag zorgvuldig door voordat u deze ondertekent en maak er een fotokopie van voor uw administratie. Mail het naar het Service Canada-kantoor met jurisdictie over uw provincie of gebied. [10]
 • Mogelijk wilt u het verzenden via een methode die tracking mogelijk maakt, zodat u weet wanneer uw aanvraagformulier is ontvangen.
 • De verwerkingstijden zijn afhankelijk van de complexiteit van uw zaak en de hoeveelheid documentatie die u bij uw aanvraag moet indienen. Over het algemeen kan het een paar maanden tot een jaar duren. [11] X Onderzoeksbron

Uw pensioen uitstellen

Uw pensioen uitstellen
Bepaal hoelang u uw pensioen wilt uitstellen. U kunt uw pensioen uitstellen tot 70 jaar. Als u probeert uw pensioenuitkeringen na de leeftijd van 70 jaar uit te stellen, loopt u het risico de uitkering te verliezen. Als u uw pensioenuitkeringen echter uitstelt, worden de uitkeringen met 0,6 procent verhoogd voor elke maand dat u de uitkering uitstelt, tot een maximum van 36 procent op 70-jarige leeftijd. [12]
 • U kunt in totaal 60 maanden of 5 jaar uitstellen vanaf de datum waarop u in aanmerking komt. Als je al hebt besloten dat je je pensioen wilt uitstellen, kun je dit tot een jaar voor je 65e verjaardag doorgeven aan Service Canada.
 • Als u bijvoorbeeld nog steeds werkt wanneer u in aanmerking komt voor uitkeringen, moet u sommige van die uitkeringen mogelijk terugbetalen als uw inkomen de maximale jaarlijkse inkomensgrens overschrijdt. Als u uitstel kreeg totdat u minder verdiende, zou u niet alleen recht hebben op een verhoogd uitkeringsbedrag per maand, maar zou u er ook meer van kunnen behouden.
 • Als u niet automatisch was ingeschreven, wacht dan gewoon totdat u klaar bent om uw pensioen te ontvangen voordat u een papieren aanvraag indient en indient.
Uw pensioen uitstellen
Vul een aanvraag in inclusief de dag waarop u wilt dat uw pensioen ingaat. Download het formulier op https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.html?Form=ISP3550 . U kunt ook een papieren exemplaar ophalen bij het dichtstbijzijnde Service Canada-kantoor. [13]
 • Misschien wilt u de referentiegids die bij het formulier wordt geleverd, lezen voordat u het invult. Sommige vragen hebben een juridische betekenis en kunnen van invloed zijn op uw geschiktheid. Deze vragen hebben betrekking op uw immigratiestatus en verblijfsduur in Canada.
Uw pensioen uitstellen
Dien uw aanvraag in bij Service Canada. Nadat u uw aanvraag heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u deze naar het dichtstbijzijnde Service Canada-kantoor. Als u in het buitenland woont, gebruikt u het Service Canada-kantoor in de Canadese provincie of het gebied waar u het laatst woonde. [14]
 • Ga naar https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/ReturningtheForm/isp.html om de adressen voor elk Service Canada-kantoor te vinden. Kopieer degene die zich in de provincie of het gebied waar u woont.
Uw pensioen uitstellen
Stuur uw automatische inschrijvingsbrief terug naar Service Canada. Als u automatisch was ingeschreven voor het pensioenprogramma van OAS, maar u wilt uw uitkeringen uitstellen, dan kunt u die informatie rechtstreeks op uw inschrijvingsbrief vermelden in plaats van een afzonderlijke aanvraag in te dienen. Mail het terug naar het adres dat op de brief staat. [15]
 • Geef aan dat u uw pensioen wilt uitstellen en geef dan de datum op waarop u wilt dat uw uitkering ingaat.
 • Als u een online account heeft bij Service Canada, kunt u uw pensioen mogelijk ook daaruit uitstellen. Ga naar https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html om u aan te melden bij uw bestaande account of om u te registreren voor een nieuw account.
Uw pensioen uitstellen
Zeg uw pensioen op binnen 6 maanden nadat het is begonnen met uitstel van betaling. Als u uw pensioen uitstelt, kunt u een hogere uitkering krijgen als u deze toch gaat ontvangen. Ook al was u automatisch ingeschreven en bent u al begonnen met het ontvangen van uw pensioen, het is mogelijk nog niet te laat om uw uitkering uit te stellen. [16]
 • U heeft 6 maanden vanaf de datum waarop u pensioenuitkering ontvangt, de tijd om te annuleren. Als u echter de voordelen van uitstel wilt, moet u de reeds ontvangen pensioenuitkeringen terugbetalen.
 • Om uw pensioen op te zeggen, stuurt u een schriftelijk verzoek naar Service Canada. Het hoeft geen mooie brief te zijn, zeg gewoon "Ik verklaar dat ik op dit moment het OAS-pensioen of de GIS-uitkering niet wil ontvangen." Geef uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en datum op. Vermeld het klantidentificatienummer op de eerste pagina van uw kennisgevingsbrief.
 • Nadat u uw pensioen heeft opgezegd, dient u een aanvraag in om het uit te stellen en verstrekt u Service Canada de datum waarop u uw OAS-pensioen wilt gaan ontvangen.
fariborzbaghai.org © 2021