एका वाक्यात व्यावसायिक


उत्तर 1:

एक प्रतिसाद हा लहरी आणि वास्तववादी दोन्ही आहेः "कामगारांचे डोके, हातपाय आणि शरीराच्या इतर अवयवांच्या सुधारित संरक्षणासाठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य महत्वाचे आहे."

उद्दीष्टित वाक्य कदाचित यासारखे असू शकते: "सुधारित कल्याण आणि उत्पादनासाठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य महत्वाचे आहे."उत्तर 2:

सुधारित कामाचे वातावरण आणि कल्याण / आरोग्य / वैद्यकीय स्थिती (कर्मचारी / कामगार यांचे) साठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य महत्वाचे आहे.

असे इतरही पर्याय आहेत: ”सुधारित कल्याण आणि खर्च बचतीसाठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य महत्वाचे आहे.


fariborzbaghai.org © 2021