сүйлөмдө кесиптик


жооп 1:

Каприздүү жана реалдуу жооптордун бири: “Эмгек коопсуздугу жана ден-соолук жумушчулардын баштарын, буттарын жана башка дене мүчөлөрүн жакшыраак сактоо үчүн маанилүү”.

Берилген сүйлөм мындайча окшош болушу мүмкүн: "Эмгек коопсуздугу жана ден-соолук ден-соолуктун жакшырышы жана өндүрүш үчүн маанилүү".жооп 2:

«Эмгек коопсуздугу жана эмгек коопсуздугу иш чөйрөсүн жакшыртуу жана ден-соолукту чыңдоо үчүн маанилүү (кызматкерлердин / жумушчулардын).

Төмөндөгүдөй башка варианттар бар: ”Эмгек коопсуздугу жана ден-соолук ден-соолукту чыңдоо жана чыгымдарды үнөмдөө үчүн маанилүү.


fariborzbaghai.org © 2021