چگونه مراقبه خنده را انجام دهیم

مراقبه خنده می تواند ابزاری برای افزایش سلامتی و خوشبختی شما باشد. با کمی تمرکز و مراقبه ، بر روحیه منفی خود غلبه خواهید کرد و در درون شاد می شوید.
یک لحظه مانترا "هی ، هی ، هی" را در ذهن بیندیشید. روی سر متمرکز شوید و به همین ترتیب تنش های موجود در سر را برطرف کنید. کمی سر خود را حرکت دهید.
چندین بار مانترا "هه ، ها ، ولز" را در سینه فکر کنید. دستان خود را روی چاکرای قلب دراز بکشید.
"هو ، هو ، هو" را در معده فکر کنید و دستان خود را روی شکم خود قرار دهید.
به زمین "هو ، هو ، هو" فکر کن دستان خود را روی پاها بگذارید و پاها را حرکت دهید.
محافل بزرگی را با اسلحه در هوا بسازید و چندین بار به مانترا "Ha، Ha، Ha، Ha" Ha فکر کنید. کیهان (طبیعت ، جهان) اطراف خود را تجسم کنید. فکر کنید مانترا تا زمانی که به وحدت کیهان نرسیدید.
دست به برکت دهید و همه موجودات را سبک کنید. فکر کنید ، "من به همه دوستانم نور می فرستم. ممکن است همه مردم خوشحال باشند. باشد که جهان خوشحال باشد."
مراقبه سه بار مانترا "Om" را در بدن فکر کنید. تمام افکار را متوقف کنید. بیا استراحت کنیم
روز مثبت خود را پشت سر بگذارید. جلوتر با خوش بینی.
آیا خنده یوگا می تواند به من در کاهش وزن کمک کند؟
این ممکن است به کاهش وزن منجر شود ، اما به خودی خود نیست. در حالی که خندیدن کالری می سوزاند ، اما تفاوت بسیار کمی است. خندیدن یوگا می تواند با ایجاد شادتر و استرس کمتری در کاهش وزن به شما کمک کند ، که باعث کاهش کورتیزول در بدن می شود.
* مراقبه خنده شامل دو مرحله است. اول بخندید و دوم به آرامش درونی. استفاده از خندیدن به عنوان مانترا مفید است. در قسمت های مختلف بدن خود بخندید و بدین ترتیب چاکراها و انرژی کوندالینی را بیدار کنید. سپس خوشبختی در درون شما بیدار می شود و مثبت می شوید. شما جوک ها را در جهان می بینید. خنده به طور طبیعی در شما بوجود می آید. شما تبدیل به یک بودا خنده خواهید شد. شما همنوعان خود را با خوشبختی و طنز خوب تنظیم خواهید کرد.
راه روشنگری شامل تفکر مثبت (کار ذهنی) و مراقبه است. تفکر مثبت به معنای تمرکز روی مثبت در زندگی است. این روش سلامت روانی و جسمی است. اما به معنای سرکوب همه مشکلات و منفی نیست. ما باید مشکلات خود را حل کنیم. ما همچنین باید عصبانیت و اندوه خود را زندگی کنیم. در آغاز مراقبه خنده می توانیم درباره مشکلات خود فکر کنیم. ما عصبانیت یا غم خود را ابراز می کنیم و بعد از زندگی می خندیم. ما فراتر از مشکلات خود هستیم. ما وارد بعد هستی روشنگری می شویم ، که خندیدن به خودی خود بوجود می آید. این راه برای رسیدن به یک زندگی شاد است.
fariborzbaghai.org © 2021