επαγγελματική σε μια πρόταση


Απάντηση 1:

Μία απάντηση που είναι τόσο ιδιότροπη όσο και ρεαλιστική: «Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι σημαντικά για τη βελτιωμένη συντήρηση των κεφαλιών, των άκρων και των άλλων τμημάτων του σώματος των εργαζομένων».

Η προτεινόμενη πρόταση μπορεί να μοιάζει περισσότερο: «Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι σημαντικά για τη βελτίωση της ευεξίας και της παραγωγής».Απάντηση 2:

«Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι σημαντικά για το βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον και την ευημερία / υγεία / ιατρική κατάσταση (των εργαζομένων / εργαζομένων).

Υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως: «Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι σημαντικές για βελτιωμένη ευεξία και εξοικονόμηση κόστους.


fariborzbaghai.org © 2021