nejdražší systémy zdravotní péče na světě


Odpověď 1:

Co je zahrnuto v nákladech na zdravotní péči? Cokoli od lékařských postupů až po farmaceutické výrobky a recepty, stejně jako administrativu a zaměstnance.

10 nejdražších zemí zdravotní péče na světě:

1. Spojené státy

Výdaje na zdravotnictví v této zemi na obyvatele činí 8 713 USD. Očekávaná délka života je 78,8 roku (jediná země s deseti nejlepšími zeměmi, která nedosáhne střední délky života ani 80 let) a míra obezity je 35,3%. USA mají více peněz než většina zemí na světě a utrácejí více peněz než kterékoli jiné na zdravotnictví. Přesto stále existují lidé, kteří nemají krytí, a zde není větší návratnost investic než kdekoli jinde. Ve skutečnosti je to horší. USA mají zhruba 2,5 lékaře na 1 000 obyvatel, což je jeden z nejnižších a nejhorších v seznamu deseti nejlepších. Nejen, že nás to stojí více za návštěvou lékaře, ale musíme si ještě počkat, než získáme někoho, kdo je k dispozici.

2. Švýcarsko

Švýcarsko má výdaje na obyvatele 6 325 USD, což pro tuto zemi představuje 11,1% HDP. Míra obezity je pouze 10,3% a průměrná délka života je 82,9 let. 81% Švýcarů věří, že jsou díky své univerzální zdravotní péči na tom lépe. Alespoň výsledky jsou lepší. Švýcaři žijí déle. Země má dokonce více zdravotních sester než kterákoli jiná země na světě (17 na 1 000 obyvatel populace) a mají 4 lékaře na 1 000 obyvatel.

3. Norsko

Norsko má výdaje na zdravotnictví (na obyvatele) ve výši 5 862 USD, což představuje 8,9% jeho HDP. Očekávaná délka života je 81,8 roku a obezita je 10% z celkové populace. Stejně jako v mnoha zemích západního světa je i zde univerzální zdravotní péče na denním pořádku. Na 1 000 obyvatel také připadá stejný počet zdravotních sester (17) a lékařů (4) jako ve Švýcarsku.

4. Nizozemsko

Výdaje na zdravotní péči zde činí 5 131 $ na obyvatele a to je 11,1% HDP. Očekávaná délka života je 81,4 roku a obezita je jen něco málo přes 11%. Pouze 1% obyvatel nemá v této zemi žádné zdravotní pojištění. Plošně ve všech zemích OECD se lidé starší 65 let domnívají, že jsou v dobrém zdravotním stavu, a to ve výši 43,4%. V Nizozemsku je však toto číslo mnohem vyšší, a to 60%.

5. Švédsko

Výdaje na zdravotnictví zde činí 4 904 USD na osobu v zemi (11% HDP). Očekávaná délka života je ve věku 82 let a obezita představuje 11,7% populace. Švédové také chodí k lékařům mnohem méně než do kterékoli jiné země na světě (2,9krát ročně), a to proto, že uvádějí, že jsou ve výborném zdravotním stavu s mírou 81% pro všechny obyvatele.

6. Německo

Výdaje na zdravotnictví zde činí 4 819 USD na obyvatele a dosahují 11% HDP (a to je 25% populace nad 65 let). Téměř celá země má krytí zdravotní péče buď veřejnými, nebo soukromými prostředky (pro srovnání v USA je pokryto pouze 89% země).

7. Dánsko

Očekávaná délka života je zde 80,4 let a v zemi utratí 4553 dolarů na osobu (10,4% HDP). Jeho rostoucí stárnoucí populace pravděpodobně uvidí, že procento výdajů na zdravotní péči v příštích letech vzroste (u osob starších 65 let bude v příštích třiceti letech činit téměř čtvrtina populace).

8. Rakousko

Téměř celá země zde má zdravotní pojištění, přičemž na osobu se vynakládá 4553 USD (10,1% HDP). Je zde očekávaná délka života 81,2 roku.

9. Lucembursko

Očekávaná délka života je zde 81,9%, ale obezita 22,7%. Výdaje na zdravotnictví na obyvatele činí 4 371 USD (762 USD ze soukromého sektoru na obyvatele).

10. Kanada

V Kanadě je očekávaná délka života 81,5 let. Na zdravotnictví utrácí na obyvatele 4 351 USD, což je 10,2% HDP. Průměrné procento výdajů v procentech HDP v OECD je 8,9%.

Jakým směrem se chceme ubírat a můžeme dál žít v zemích s nejdražším systémem zdravotní péče na světě? Jsme stále připraveni celý život pracovat a nemáme dostatek peněz na pravidelné kontroly nebo platby za operace?

Přesto existuje spousta inovativních způsobů, jak snížit náklady na zdraví, a tak nám umožnit zbavit se těchto starostí - Jedním z nejlepších způsobů je zvolit lékařskou turistiku.

Chcete-li vědět, kolik můžete ušetřit a do kterých zemí můžete jít -

Top 5 zemí pro lékařskou turistiku a srovnání nákladů za účelem úspory

.

Zdroj:

10 nejdražších zemí zdravotní péče na světě


Odpověď 2:

Spojené státy zdaleka dvojnásobnou rychlostí než jiné vyspělé země. Švýcarsko je jedinou blízkou zemí.

Výdaje na spotřebu ve zdravotnictví na obyvatele, americké dolary, upravené PPP, 2017

USA 10 224 USD

Švýcarsko 8 009 USD

Německo 5 728 USD

Švédsko 5 511 USD

Rakousko 5 440 $

Nizozemsko 5 386 USD

Srovnatelný průměr země

5 280 $ ve Francii

4 902 $ v Kanadě

4 826 $ v Belgii

4 774 USD v Japonsku

4 717 $ v Austrálii

4 543 $, Spojené království

Zdroj:

Analýza KFF údajů z národních účtů výdajů na zdraví a OECD

A bohužel při srovnání dlouhověkosti, mateřské úmrtnosti, kojenecké úmrtnosti a mnoha nemocí USA zaostávají za všemi výše uvedenými zeměmi.Odpověď 3:

Která země má nejdražší systém zdravotní péče?

USA.

Vlády si váží zisku nad zdravím. Hádejte se, jak chcete .. ale univerzální zdravotní péče není tak složitá a mohli by to snadno udělat, kdyby chtěli.

Je nám líto .. Univerzální zdravotní péče je ve skutečnosti tak komplikovaná, že na to přišlo jen 22 z 23 nejlepších světových zemí… (při pohledu na USA)Odpověď 4:

V zemi svobodných.

Pro představu, jak je to drahé. Paní mi řekla, že pracuje pro malou společnost, která nenabízí zdravotní pojištění, a její manžel je samostatně výdělečně činný. Mezi tímto párem a jejich dítětem je měsíční cena pojistného 2 000,00 $ měsíčně. To je za předpokladu, že se jim nic nestalo.

Znám jiného člověka, který měl za rok tři operace. Průměrná každá operace je 60 tis. Bez pojištění by to bylo 180k z kapsy. I s pojištěním zaplatila z kapsy více než 6 tis.

Starší občan mi řekl, že přišel o práci ve věku 63 let. Dosud nebyl kvalifikován pro Medicare. Pokud jde o COBRA, stálo by ho to 1 800,00 $ měsíčně. Prošel téměř 2 roky bez zdravotní péče. Díky bohu se dostal na 65 bez větších zdravotních problémů.

Pokud jde o zdravotní péči, jedná se o skutečně výjimečnou zemi.Odpověď 5:

Spojené státy americké. Zdaleka nejdražší pro sanitky, nemocniční pokoje, ošetření a léčiva. Jediná rozvinutá země na světě bez národního zdravotnictví. Jediná rozvinutá země na světě s lékařským bankrotem. Úžasné!Odpověď 6:

USA mají nejdražší zdravotní péči s velkým náskokem a v jakémkoli měřítku. To, co je na této statistice nešťastné, je velmi špatné pokrytí populace.

Jsou lidé v horní části škály, lidé s velkým pojistným krytím, zatímco dole lidé, kteří mohou jít pouze na pohotovost, kde jim nelze odmítnout službu, nebo ti, kteří se jednoduše zadluží a potenciální bankrot. Ve skutečnosti není na co být hrdí na USA v otázce poskytování zdravotní péče s určitou úrovní spravedlnosti pro její populaci.Odpověď 7:

Osobně bych musel říci, že v Americe jsem byl v několika dalších zemích a jejich „drahá“ péče je velmi cenově dostupná, pokud nevyděláte moc peněz, ale v Americe, i když si slušně vyděláte, se mohou účty za zdraví vydírat vyOdpověď 8:

NÁSOdpověď 9:

Chtěl jsem říct USA, ale pak jsem si uvědomil, že nemáte zdravotní systém.Odpověď 10:

Spojené státy mají nejdražší zdravotní péči na světě, a to s faktorem 2 až 3, přičemž mají nejhorší zdravotní péči v rozvinutém světě, nejhorší lékařské výsledky na světě a nejhorší přístup k lékařské péči na světě .


fariborzbaghai.org © 2021