професионален в изречение


Отговор 1:

Един отговор, който е едновременно капризен и реалистичен: „Безопасността и здравето при работа са важни за по-доброто запазване на главите, крайниците и другите части на тялото на работниците.“

Предвиденото изречение може да бъде по-скоро като: „Безопасността и здравето при работа са важни за подобряване на благосъстоянието и производството.“Отговор 2:

„Безопасността и здравето при работа са важни за подобряване на работната среда и благосъстоянието / здравето / медицинското състояние (на служителите / работниците).

Има и други опции като: „Безопасността и здравето при работа са важни за подобряване на благосъстоянието и спестяване на разходи.


fariborzbaghai.org © 2021